Strona główna Wiersze wojenne
Wiersze wojenne
Jarosław Iwaszkiewicz
Wpisany przez Marlena, Ostrowiec Świętokrzyski   
środa, 08 sierpnia 2012 19:55

Za tysiąc lat

wszystkie kopuły czas wyrówna

i nikt nie będzie znał już naszych imion

J. Iwaszkiewicz, Za tysiąc lat

 

Jarosław Iwaszkiewicz, działający często pod pseudonimem Eleuter był  poetą, prozaikiem, dramaturgiem, eseistą, tłumaczem, a także muzykologiem. Urodził się w 1894r. na Kresach w rodzinie inteligenckiej, studiował prawo w Kijowie. W okresie międzywojennym był obok Juliana Tuwima, Jana Lechonia i Antoniego Słonimskiego ? założycielem słynnej grupy poetyckiej Skamander. Pracował jako sekretarz marszałka Sejmu, potem w poselstwach polskich w Kopenhadze i Brukseli. W czasie wojny w jego domu w Stawiskach znalazło schronienie wielu ludzi kultury. Po wojnie przez szereg lat był prezesem Związku Literatów Polskich. Wydał kilkanaście tomów wierszy (np. Księga dnia i nocy, Warkocz jesieni), kilka powieści (m.in. Słowa i chwała, Czerwone tarcze), wiele zbiorów opowiadań i tomów eseistyki. Na podstawie kilku jego utworów powstały wybitne filmy : Matka Joanna od Aniołów Jerzego Kawalerowicza oraz Brzezina i Panny z Wilka Andrzeja Wajdy. Jarosław Iwaszkiewicz zmarł w 1980r.

 
Kazimiera Iłłakowiczówna
Wpisany przez Marlena, Ostrowiec Świętokrzyski   
środa, 15 sierpnia 2012 12:28

Był człowiek wolny jak duch, był człowiek samotny jak obłok,

 

zniósł wszystko, co było trzeba, i nic mu się już zdarzyć nie mogło.

 I znowu, znowu...

 

Kazimiera Iłłakowiczówna urodziła się 6 sierpnia 1892r. w Wilnie, zmarła 16 lutego 1983r. w Poznaniu. Studiowała w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Oxfordzie w Anglii. Mówiono, że była kobietą nietypową w tamtych czasach - niezależną, wykształconą.

Autorka debiutowała jeszcze przed I wojną światową tomem liryków Ikarowe loty (1912). W okresie międzywojennym wydała wiele zbiorów wierszy, przy czym niektóre z nich zyskały dużą popularność (np. Obrazy imion wróżebne, 1926, Ballady bohaterskie, 1934). Podobnie jak znani Nam już poeci, np. Tuwim, wprowadzała ona do swej liryki elementy potocznej, obyczajowej obserwacji, z tym, że dotyczyła ona przeważnie znanego jej najlepiej kręgu życia wiejskiego na kresowej prowincji. Wprowadzała też do swej poezji wątki balladowe i baśniowe.

W wielu utworach Iłłakowiczówny przejawia się podobna jak u poetów "Skamandra" dążność do upotocznienia poetyckiego języka przez wprowadzenie do liryki elementów fabularnych, anegdotycznych, czasem akcentów humoru.

 
Zbigniew Herbert
Wpisany przez Marlena, Ostrowiec Świętokrzyski   
piątek, 24 sierpnia 2012 17:17

I jeśli Miasto padnie, a ocaleje jeden

on będzie niósł Miasto w sobie po drogach wygnania

on będzie Miasto.

Raport z oblężonego miasta

Zbigniew Herbert (1924-1998) - poeta, eseista, dramaturg, urodzony we Lwowie, gdzie mieszkał do 1944 r. Podczas okupacji studiował polonistykę na tajnych kompletach oraz działał w AK. Po wojnie podjął dalsze studia w Krakowie: malarskie, handlowe, prawnicze i filozoficzne. Pierwsze utwory publikował w Tygodniku powszechnym. W okresie stalinizmu przestał wydawać, podejmując różne prace dorywcze (m.in. projektanta urządzeń sanitarnych i odzieży ochronnej). W 1955 r. miał miejsce 'drugi' debiut poety na łamach Życia literackiego, a rok później ukazał się pierwszy jego tomik poezji Struna światła. Od 1958 r. wiele podróżował po Europie Zachodniej. Od 1975 r. przebywał w Berlinie Zachodnim. Do kraju wrócił w 1981 r. Prócz twórczości literackiej uprawiał także publicystykę.

 
Jan Twardowski
Wpisany przez Marlena, Ostrowiec Świętokrzyski   
środa, 29 sierpnia 2012 18:45

Jeśli las - to szumiący,
jeśli rzeki - to urwiste,
a serce na złość ludziom
i naiwne, i czyste.

Do Jezusa z warszawskiej katedry

Jan Twardowski - ksiądz, poeta; urodził się 1 czerwca 1915 roku w Warszawie.

Uczęszczał do gimnazjum im. Tadeusza Czackiego. W latach 1933 - 1935 współredagował międzyszkolne pismo młodzieży gimnazjalnej Kuźnia Młodych, gdzie piastował funkcję redaktora działu literackiego. Na łamach tej gazetki miał miejsce jego debiut poetycki i prozatorski. Maturę zdał w 1936.
W 1937 ukazał się pierwszy tomik jego wierszy pt. Powrót Andersena nawiązujący do poetyki Skamandra. W tym samym roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończył dopiero po wojnie w 1947 pracą magisterską Godzina myśli. Juliusza Słowackiego, napisana pod opieką prof. Wacława Borowego.
W czasie II wojny światowej, podczas której zaginął cały jego wcześniejszy dorobek poetycki, był żołnierzem Armii Krajowej, uczestniczył w powstaniu warszawskim.

 
Tadeusz Peiper
Wpisany przez Marlena, Ostrowiec Świętokrzyski   
środa, 05 września 2012 18:43

 

 

 

Że nic już nie wezmę z życia wazy,

Dlatego bym serce kulą mierzył?

Po co? Po co? Przecież i tak

Żyję, jak gdybym nie  żył.

Po co?

 

Tadeusz Peiper (1891-1969) pochodził z rodziny żydowskiej. W 1921r. założył w Krakowie - rodzinnym mieście - czasopismo Zwrotnica (wydawane w latach 1922-1923 oraz 1926-1927). Był to sztandarowy organ awangardy Krakowskiej, do której prócz Peipera należeli Julian Przyboś czy też Jan Brzękowski. Tadeusz Peiper był poetą i głównym teoretykiem grupy futurystów.

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 4

Czas Honoru Czas Honoru

Ankieta

Czy Twoim zdaniem, serial przyczynił się przywrócenia pamięci o cichociemnych oraz żołnierzach wyklętych?
 

Z planu serii "Powstanie"

Wyszukaj na stronie

Ostatnie komentarze